Informacje o Parafii

Księża
  1. Ks. proboszcz kanonik mgr Stanisław Chmielewski (od 2020 roku)
  2. Ks. mgr Krzysztof Rębisz (od 2019 roku)
  3. Ks. Krystian Kałuża (od 2022 roku)

Odpusty
  1. Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września)
  2. Św. Brata Alberta Chmielowskiego (17 czerwca)

Obszar Parafii stanowią:

Ulice: 15 Sierpnia, Batalionów Chłopskich, Chwałecka, Cieśli, Czachowskiego, Dąbrowskiego, Grodzisko, Harcerska, Kochanowskiego, Kwiatkowskiego, Kwiatowa, Kubeszewskiego, Maciejowskiego, Mickiewicza (43-), Młodożeńca, Modrzewskiego, Morelowa, Obrońców Westerplatte, Orzechowa, Orzeszkowej, Ożarowska, Polna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Przytulna, Reja, Rolnicza, Różana, Sadownicza, Skłodowskiej, Sucharzewska, Szczęśliwa, Warzywna, Wąska, Wiejska, Wiosenna, Wiśniowa, Zielna, Żółkiewskiego.

Wioski: Chwałki (2,5 km), Kobierniki (1,5 km), Milczany (2,5 km), Sucharzów (3 km).Historia Parafii...

rozpoczyna się w 1983 r., kiedy to ówczesny ks. kan. Stanisław Bartoszewski - proboszcz Parafii św. Pawła zdecydował, za aprobatą władzy diecezjalnej, aby u zbiegu ulic Ożarowskiej i Mickiewicza powstał punkt duszpasterski. Po ofiarowaniu przez Pana Bolesława Woźniaka placu, ówczesny Pasterz Diecezji, 22 maja 1983 r. poświęcił plac i krzyż, przy którym odprawił Mszę świętą. Od tej pory rozpoczęło się przygotowanie do budowy najpierw tymczasowej kaplicy, a później kościoła. Wykonanie projektu świątyni zlecono Pani architekt inżynier Zofii Łotkowskiej z Sandomierza, obliczenia konstrukcyjne inżynierowi Mieczysławowi Frańczakowi. Pracami kierował ksiądz Antoni Firmanty.

Rozpoczęcie budowy po wielu trudnościach nastąpiło 15 maja 1987 r. Od początku września 1991 r. do pracy w tej parafii został skierowany przez Biskupa Ordynariusza Edwarda Materskiego ks. Józef Śmigiel, który kontynuował budowę. On też powołał Radę Parafialną. Prace budowlane posuwały się naprzód dzięki wysiłkowi Rady, która gromadziła środki pieniężne od parafian oraz dzięki osobistej pracy fizycznej większości parafian, którzy wyznaczani przez Radnych, przychodzili do budowy.

Dzięki ofiarności i zaangażowaniu Parafian 17 czerwca 1992 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Eucharystię Wielkiego Czwartku w 1994 r. odprawiono już w nowej świątyni, chociaż nie było jeszcze okien i drzwi. W czerwcu 1996 r. Biskup Marian Zimałek poświęcił dzwony, które zachęcają do modlitwy Anioł Pański i wzywają na Apel Jasnogórski o godz. 21. Na Boże Narodzenie 1997 r. był już ołtarz i posadzka w prezbiterium. W styczniu 1998 r. wykonano posadzkę w całym kościele, jesienią tegoż roku ogrzewanie, wymalowana też została przez krakowskich artystów Droga Krzyżowa - którą w 1999 r. poświęcił Biskup Marian Zimałek.

We wrześniu 2000 r. zostały zakupione organy, zamontowane tabernakulum, wykonany został także witraż św. Brata Alberta - patrona parafii. W niszy ołtarza złożono relikwie św. Siostry Faustyny. Relikwie św. Brata Alberta znajdują się w przenośnym krzyżu stojącym na ołtarzu. 17 września 2000 r., w roku Wielkiego Jubileuszu, Biskup Marian Zimałek dokonał uroczystego poświęcenia świątyni.