Odpust parafialny 2013

W czasie dorocznych uroczystości odpustowych młodzież parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sandomierzu, 14 września 2013 r. zainaugurowała cykl przygotowań do sakramentu bierzmowania. W trwającym Roku Wiary uczniowie II klas gimnazjum złożyli swoje wyznanie wiary.

W homilii ks. Andrzej Bąk zachęcał młodych oraz ich rodziców do odważnego dawania świadectwa przywiązania do Chrystusa. Potwierdzeniem wypowiedzianego Credo była adoracja krzyża. Parafialne świętowanie zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu.

Przygotowanie do Bierzmowania oprócz lekcji religii obejmuje katechezy parafialne prowadzone przez kapłanów i katechetów oraz aktywny udział w życiu wspólnot kościelnych.